Posty

Góry Sanocko Turczańskie oraz Bieszczady z Wału Huty Różanieckiej 140+

Góry Świętokrzyskie z Liwocza 110+