Posty

Góry Sanocko Turczańskie oraz Bieszczady z Wału Huty Różanieckiej 140+

Malý Děd (Mały Dziad) z Kamiennika 205 km

Góry Świętokrzyskie z Liwocza 110+