Posty

Malý Děd (Mały Dziad) z Kamiennika 205 km

Góry Świętokrzyskie z Liwocza 110+

Tatry z Kopaliny 141 km

Salatyn z Kokocza 135 km

Góry Świętokrzyskie z Kokocza 100+

Góry Świętokrzyskie z Szufnarowej 110+

Góry Świętokrzyskie oraz Bieszczady z okolic Jaszczurowej 100+

Tatry i Góry Świętokrzyskie z Borków Chechelskich 130+