Posty

Bieszczady oraz Borżawa z Dźwiniacza 105 km

Tatry z Dźwiniacza Dolnego (Dział) 170+

Tatry ze Starej Jastrząbki 130+

Tatry z Broniszowa 150+