Warto poczytać

Wybrane zagadnienia,

których znajomość przydatna jest 

w dalekich obserwacjach.
Symulacje:


    Bardzo przydatne opisy posługiwania się symulatorami takimi jak Peakfinder, Heywhatsthat oraz Generator panoram Ulricha Deuschle  na stronie
Dalekiekie Horyzonty 


Refrakcja:
Możliwość obserwacji kilku szczytów Tatr Wysokich z okolic Salomina:

    Oparty na obliczeniach i wykresach opis możliwości dalekoobserwacyjnych z terenów nizinnych, także takich których w normalnych warunkach zobaczyć się po prostu nie da.

"Historia i perspektywy obserwacji Tatr z Lubelszczyzny"
Autor - Krzysztof StrasburgerKontrast w dalekich obserwacjach:

"The aspect of light reflection in the long-distance observations"Pogoda:


       "Jak przewidzieć z wyprzedzeniem dzień z przynajmniej dobrą widzialnością"

500-mm.blogspot.comWarunki atmosferyczne:

    Obserwacja odległego obiektu zależy od dwóch czynników związanych z warunkami atmosferycznymi:

  1. kontrastu pomiędzy obiektem i tłem,
  2. ostrości widzianego obrazu.

Warunki atmosferyczne na stronie Dalekie HoryzontyInne: