Posty

5 krajów z Tarnicy - 15.03.2020 220+

Rumunia z Tarnicy - (15.3.2020) - 170+

Obiekty przemysłowe z wieży widokowej w Głobikowej

Tatry, Góry Tokajsko-Slańskie (SK), Góry Wołowskie (SK) z Rozsypańca (15.3.2020) 180+

Kralowa hola oraz Roztocze z Halicza (15.3.2020) 190+