Posty

Tatry z Tarnicy 180+

Tatry z Rozsypańca (14.9.2020) 190+

Tatry z góry Klonówka koło Kielc 200+