Posty

Tatry z Południka (Braciejowa) 130+

Babia Góra z Nawsia 160 km

Skrzyczne, Klimczok, Pasmo Brzanki, Głobikowa 131 km

Tatry z Połanek 180 +

Gorce z Nawsia 119 km

Bieszczady oraz Borżawa z Dźwiniacza 105 km

Tatry z Dźwiniacza Dolnego (Dział) 170+