Posty

Góry Świętokrzyskie i Mielec z Zagorzyc w Podkarpackiem 100+

Tatry ze Szkodnej 130+ 19.12.2020

Świnica z Głobikowej na tle tarczy słońca 130+ 17.12.2020